چگونه می توان راجع به به استیگما اجتماعی کوید-19 صحبت کرد؟

•    شواهد به وضوح نشان می دهد که انگ و ترس در مورد بیماریهای واگیردار مانع پاسخ مناسب می شود.
•    این حقیقت است که مانع از انتشار ویروس جدید (COVID-19) خواهد شد ونه ترس.

کلمات تغییر ایجاد می کند
•    از اصطلاحات مناسب استفاده کنند: "افرادی که کوید-19 گرفته اند" ، "افرادی که تحت درمان قرار می گیرند" ، "افرادی که از بیماری کوید-19  بهبود یافته اند" ، "افرادی که بدنبال بیماری کوید-19 جان خود را از دست دادند"
•    بر اثربخشی اقدامات پیشگیری و درمان و همچنین غربالگری زودرس ، آزمایش و معالجه را تأکید کنید.

انتشارات اطلاعات
•    تصورات غلط را از طریق روشن کردن افسانه‌های رایج تصحیح کنید.
•    رسانه های اجتماعی می توانند برای انتشار اطلاعات سازمان بهداشت جهانی  کمک کننده باشند.  جمع آوری  و انتشار اطلاعات دقیق در مورد مناطق آسیب دیده و احتمال بیماری دراولویت قرار گیرد. گزینه های درمانی و اطلاعات عملی در مورد دسترسی به خدمات درمانی و اطلاعات با استفاده از زبان ساده ارائه داده شود.
•    روایت هایی از محبت افراد جامعه را به اشتراک بگذارید. وقتی داستانهایشان را می شنویم، احساس نزدیکی بیشتری می کنیم. صداها ، داستانها و تصاویر افرادی را که از بیماری کوید-19 بهبود یافته اند یا کسی که عزیزی را در طی بهبودی پشتیبانی کرده و مایل است که داستان خود را به اشتراک بگذارد ، تقویت و منتشر کنید.
•    افراد سرشناس و تاثیر گذار کشور را درگیر تأمل در مورد افراد و کادر درمان که مورد انگ هستند، کنید. نحوه‌ی حمایت از آنها را به افراد تاثیرگذار ارائه دهید.
•    مطمئن شوید که اقوام مختلف را به تصویر می‌کشید.
•    روزنامه نگاری اخلاقی را ارتقا دهید. با رسانه هایی که محتوا درمورد اقدامات پیشگیری و اینکه افراد چه موقع به دنبال مراقبت های بهداشتی باشند نمایش می دهد، همکاری کنید. اطلاعات صحیح را از منابع WHO با رسانه های محلی به اشتراک بگذارید.
•    به کمک رسانه لحنی مثبت ایجاد کنید. رسانه باید نشان دهنده مراقبت و همدلی باشد و افراد خاصی را به دلیل آلوده کردن دیگران سرزنش نکند. چرا که ممکن است انگ و تبعیض ایجاد کند.

انگ کادر درمان
•    برخی از کارکنان بهداشت و درمان ممکن است از خانواده یا اجتماع خود دوری کنند. کارکنان را ترغیب کنید تا با عزیزان خود از طریق روش‌های دیجیتالی ارتباط داشته باشند. حمایت اجتماعی را از همکاران ، مدیران یا سایر افراد قابل اعتماد بخواهید.

•    برای افتخار به سرپرستان و کارکنان مراقبت های بهداشتی که ممکن است مورد انگ باشند، کمپینگ قهرمان ایجاد کنید. برای کسانی که در خط مقدم پاسخ قرار دارند، حمایت و تشویق ارائه دهید. از طریق رسانه اعلام کنید که این افراد در نجات جان مردم چه نقشی بازی می کنند و امنیت عزیزانتان را تامین می‌کنند.

•    سرپرست تیم یا مدیران تیم را در مراکز بهداشتی تشویق کنید، دسترسی به آنها را تسهیل کنید و اطمینان حاصل کنید که کارکنان از اینکه به کجا برای دریافت حمایت روانی اجتماعی و سلامت روان در مواقع استرس زا باید مراجعه کنند، آگاهی دارند.

ترجمه و تالیف: دکتر مهدیه صالحی- روان‌پزشک؛ عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان‌پزشکی تهران)
برگرفته از سایت سازمان جهانی بهداشت

Template settings