• 1401/04/22 - 08:29
  • - تعداد بازدید: 241
  • - تعداد بازدید کنندگان: 235
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

دفاع پایان نامه خانم سیما مختاری در دانشکده برگزار خواهد شد

دفاع پایان نامه خانم سیما مختاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی در دانشکده برگزار خواهد شد.

3239.mp3 دفاع پایان نامه خانم سیما مختاری در دانشکده برگزار خواهد شد

 

دفاع پایان نامه خانم سیما مختاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی در دانشکده برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه دفاع روز سه شنبه 28 تیر ماه سال جاری از ساعت 9:00 جهت بررسی پایان نامه ای با عنوان «مقایسه خصومت، سبک‌های شوخ‌طبعی و کاربری مشکل‌زا از اینترنت در افراد با و بدون نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی» در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان تشکیل می گردد.

  • Newsgroup :
  • News code : 3239
کپی لینک کوتاه:
key words
زهره آراسته
خبرنگار

زهره آراسته

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings