برنامه روانپزشکان درمانگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در شیفت صبح

تلفن های پذیرش جهت وقت دهی :  02166551515-02166551616

 

نام روانپزشک

تخصص

روز ویزیت درمانگاه

ساعت ویزیت

دکتر محمدباقر صابری

روانپزشک

یکشنبه

12-10

دکتر سید کاظم ملکوتی

روانپزشک سالمندان

شنبه

12-10

دکتر پریسا پاکدل

روانپزشک کودک و نوجوان

یکشنبه

12-8

دکترمنصور صالحی

روانپزشک

کلینیک اختلالات جنسی

چهارشنبه

12-8

دکتر مهدیه صالحی

روانپزشک

یکشنبه

12-8

دکتر محسن روشن پژوه

روانپزشک

سه شنبه

12-9

دکتر زهرا یدالهی

روانپزشک

شنبه تا چهارشنبه

12-8

دکتر الهام شیرازی

روانپزشک کودک و نوجوان

سه شنبه

12-8

دکتر مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندی

یکشنبه

12-8

دکتر هلن شاه خواه

روانپزشک

شنبه تا چهارشنبه

14-8

دکتر مهدی درخشان نیا

روانپزشک

شنبه تا چهارشنبه

14-8

Template settings