مسئول هسته:  :دکتر بنفشه غرایی
رتبه علمی :
پست الکترونیک :
Ghrraee.b@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 ابلاغ
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۶۵


 
دستیار : دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  
Fathalilavasani.f@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۹۷

 


کتابچه هسته رواندرمانی


فعالیتها

Template settings