شرح وظایف کارشناس سمعی و بصری دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:

 

 1. دریافت دستور و برنامه کار از مقام مافوق.
 2. مطالعه دستورالعمل ها و ضوابط صادره از مراجع ذیصلاح.
 3. مطالعه وجمع آوری اطلاعات دررابطه با نیاز ها وفعالیت های آموزشی سمعی و بصری وگزارش به مافوق.
 4. همکاری با اعضاء هیئت علمی ، کارشناسان و یاگروههای آموزشی دانشکده ها در زمینه استفاده از وسایل سمعی و بصری در امرآموزش، کارگاهها ، سمینارها و همایشها.
 5. پیشنهاد تهیه وسایل مورد نیاز سمعی و بصری و یا تعمیر آنها به مافوق.
 6. نظارت و همکاری در بکارگیری وسایل سمعی و بصری به منظور تجهیز سالن سمینارها و مجالس و گردهمائیهای علمی آموزشی در صورت ارجاع مافوق.
 7. تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات جهت مافوق.
 8. ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی مربوطه.
 9. ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان.
 10. انجام سایر اموریکه در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.
 11. بررسی و تحقیق درباره وسائل سمعی و بصری به منظور تطابق آنها با نیازهای دانشکده.
 12. ساماندهی امکانات سمعی و بصری از جمله ویدئو پروژکتور، اسلاید و فیلم های آموزشی ذینفعان.
 13. کنترل و نظارت بر تجهیزات (کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، لپ تاپ و ...) مورد نیاز جهت تشکیل کلاس ها و کارگاه ها و کنفرانس و همایش ها.
 14. استفاده درست از روش ها و شیوه‌های فنی و مناسب برای تصویربرداری و صداگذاری و نورپردازی.
 15. نگهداری از اسناد و مدارک سمعی و بصری و ایجاد آرشیو از فعالیت های سمعی و بصری و استفاده مناسب از آنها.
 16. تصویربرداری و تهیه فیلم های خبری از افتتاحیه، جلسات، همایش و کنفرانس ها و....
 17. دریافت، نگهداری و استفاده از دستگاه های مختلف عکاسی و فیلمبرداری و سایر تجهیزات مربوط.
 18. گزارش فعالیت های انجام شده در زمینه های تهیه عکس، فیلمبرداری و ارجاع به موقع به حوزه های مربوط خبری.
 19. برقراری ارتباط موثر با واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور آگاهی از نیازمندی های آنان در زمینه سمعی و بصری.
 20. انجام سایر امور محوله در حیطه آموزش از سوی مقام مافوق
Template settings