سرپرست :دکتر وحید راشدی  
 پست الکترونیک :rashedi.viums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
تلفن:۶۳۴۷۱۳۵۲

 


 
گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش، زیر مجموعه مدیریت توسعه فناوری سلامت است که در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد.
 هدف اصلی این واحد در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، تسهیل و تسریع فرآیند انتقال نتایج طرح های تحقیقاتی به مخاطبین و ذینفعان، در جهت بهبود وضعیت سلامت مردم با تأکید بر سلامت روان آنان و ارتقای خدمات و محصولات بهداشتی درمانی است.
 
Template settings