دکتر محسن روشن پژوه
معاون پژوهشی

عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
رتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک :roshanpajouh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .


 


 

Template settings