مسئول هسته:  :دکتر محمد باقر صابری زفرقندی 
رتبه علمی :
پست الکترونیک :
Saberi.mb@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 ابلاغ
شماره تماس:۶۳۴۷۱۳۱۶


 
دستیار : :دکتررضا آرزومندان  
  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  Arezoomandan.r@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا
 را کلیک کنید .
 شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۰۶

 

کتابچه هسته پیشگیری از اعتیاد

فعالیتها

Template settings