مسئول هسته:  :دکترسید کاظم ملکوتی
رتبه علمی :
پست الکترونیک :
Malakouti.k@iums.ac.ir 
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 ابلاغ
شماره تماس:۶۳۴۷۱۳۵۹
 

 

دستیار : دکتر بهروز قنبری
  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  
ghanbari.b@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 
 

کتابچه هسته پیشگیری از خودکشی
 

 

Template settings