ردیف

مجری

عنوان طرح

1

دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی

تعدیل و بررسی اثربخشی پروتکل درمان شناختی- تکاملی در پیامد درمان بیماران تحت درمان نگه‌دارنده متادون با سوءمصرف همزمان مت‌آمفتامین.

2

دکتر مهدی امینی

اثربخشی تلفیق آموزش روانشناختی مبتنی بر طرحواره درمانی و مداخلات غیردارویی مرسوم در درمان نگهدارنده با متادون بر آشفتگی روانی، وسوسه و ماندگاری در درمان بیماران وابسته به مواد

3

دکتر احمد عاشوری

بررسی مشخصات روان­سنجی نسخه فارسی مقیاس PG-13-R در بزرگسالان سوگوار ایرانی

4

دکتر محمدرضا پیرمرادی

مقایسه اثربخشی سه پروتکل مختلف تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) در کاهش ولع مصرف غذایی افراد مبتلا به چاقی

5

دکتر شهربانو قهاری

پیش­بینی خطر خشونت خانگی با تجزیه و تحلیل محتوای فارسی در شبکه­های اجتماعی با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین

6

دکتر رضا آرزومندان

بررسی اثربخشی مداخله توانبخشی شناختی بر بهبود نقایص شناختی (حافظه کاری و توجه انتخابی) و شاخص­های الکتروانسفالوگرام کمی (QEEG) در مردان مبتلا به اختلال مصرف هروئین و محرک­ها

7

مقایسه مصرف درمانی متادون، بوپره نورفین وشربت تریاک در یک دوره 6 ماهه بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو و عملکردهای شناختی در مصرف­کنندگان مواد افیونی

8

بررسی اثر محافظتی ملاتونین و ان استیل سیستئین بر فاکتورهای پاتوژنیک ناشی از متادون در سیستم تولید مثلی رت نر

9

دکتر محسن روشن پژوه

طراحی الگوی مداخله نوشتاری برخط مختصر (مبتنی بر وب) بمنظور کاهش آشفتگی هیجانی افراد در بحران­های روانی- اجتماعی و بررسی اثربخشی آن

10

دکتر پویا فرخ نژاد افشار

بررسی ویژگی­های روانسنجی آزمون تغییر حافظه در سالمندان ایرانی

 

 

 

Template settings