مرا اهلی کن  دانلود فایل
خالق کتاب شازده کوچولو می نویسد:
روباه به شازده گفت : مرا اهلی کن.....
شازده گفت:  چگونه
روباه گفت:  به من محبت کن......
این قانون زندگی زناشویی است. اگر می خواهید همسرتان را در کنارتان داشته باشیدو عاشق تان باشد. تا می توانید به او محبت کنید .با هر راه و روشی که بلد هستیدو انطور که او می خواهد.
ممکن است بپرسید چرا باید او را اهلی کنم؟ سئوال خوبیست ک تغییر تنها در این حالت اتفاق می افتد. اگر به کسی محبت کنید همراهی و انطباق او با شما بیشتر می شودبه علاوه ، همسرتان محبت شما را درک می کند به هر شکلی که باشد. وقتی به همسرتان محبت می کنید به او احساس خوب بودن می دهید. در نتیجه او بیشتر تلاش می کند تا به شما خوش بگذرد.
اکنون در قرنطینه خانگی فرصت خوبی ایجادشده  تا روش های ساده محبت کردن را امتحان کنید.مانند
اگر تا حالا همسرتان غذا درست می کرد امروز شما درست کنید
نگاه عاشقانه را تمرین کنید
لبخندهای عاشقانه را تمرین کنید
گوش دهید
وقتی کسالت دارد کاری کنید حالش بهتر شود
وقتی بیمار می شود از او مراقبت کنید
دلخوری هایتان را بگویید زیرا مانع از ابراز علاقه می شود
 ببخشید. همسرتان را برای اشتباهاتش ببخشید
به همسرتان فرصت دهد تا نیازهای خود را بیان کند
هدیه بخرید.لازم نیست هدایای گران بخرید مختصر و ارزان ولی زود به زود.مانند یه شاخه گل.

و اما در مورد خودتان
در مورد اینکه چگونه محبتی نیاز دارید با همسرتان حرف بزنید
نیازهای خودتان را ابراز کنید
برای ابراز محبت از همسرتان قدردانی کنید

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings