آخرین اخبار
آرشیو
برگزاری جلسه کمیته ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در خرداد ماه
1402/03/13
برگزاری جلسه کمیته ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در خرداد ماه
جلسه کمیته ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در خرداد ماه
1402/03/13
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در خرداد ماه
جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری جلسه مصاحبه  با متقاضیان جذب هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت روان سالمندی
1402/03/09
برگزاری جلسه مصاحبه با متقاضیان جذب هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت روان سالمندی
جلسه مصاحبه با متقاضیان جذب هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت روان سالمندی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در خردادماه
1402/03/07
برگزاری جلسه شورای دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در خردادماه
سیصد و بیست و چهارمین جلسه شورای دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی مبانی و کاربردهای تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز (tDCS) در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1402/03/07
برگزاری کارگاه آموزشی مبانی و کاربردهای تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز (tDCS) در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
کارگاه آموزشی مبانی و کاربردهای تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز (tDCS) در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار می گردد.
ثبت نام کارگاه تحریک الکتریکی مغز
فرم ثبت نام کارگاه MMT
دانشجویان
Template settings