• 1403/04/13 - 10:57
  • - تعداد بازدید: 42
  • - تعداد بازدید کنندگان: 36
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

335523.mp3 تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

به اطلاع کلیه دانشجویان واجد شرایط دریافت امتیاز فعالیت‌های تحقیقاتی/ فناوری، دانشجویان پژوهشگر/ فناور می‌رساند تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان  با در نظر گرفتن موضوع بند "ک" ماده 2 آیین نامه(پیوست 1) که می‌توانند امتیاز حد نصاب را احراز نمایند، رزومه و چک لیست (پیوست 2) تکمیل شده خود را به همراه مستندات جهت اقدامات بعدی به ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به آدرس src@iums.ac.ir  ارسال نمایند.

پیوست 1   آیین نامه

پیوست2   چک لیست

  • گروه اخبار : دانشجویان,اطلاعیه ها
  • کد خبر : 335523
:
کلیدواژه ها
خانم بیرانوند
خبرنگار

خانم بیرانوند

Template settings