اعضای هیئت علمی


 
عضو هیات علمی :دکتر سیده صالحه مرتضوی  

  رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :mortazavi.ss@iums.ac.ir

         salehe.mortazavi@gmail.com             

 جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید . 

کارشناسان امور پژوهش

 


مسئول دفتر معاون پژوهشی :سودابه طاهری
 پست الکترونیک :research.tip@iums.ac.ir
شماره تماس :021۶۳۴۷۱۲۰۹
کارشناس پژوهشی: آقای محمد شمس مهرآبادی
 پست الکترونیک :shamsmm۲۰۰۲@gmail.com
 شماره تماس :021۶۳۴۷۱۲۰4

 

کارشناس پژوهشی: نغمه منصوری
پست الکترونیک :Mansouri.nv@gmail.com
شماره تماس :021۶۳۴۷۱۲26 

کارشناس پژوهشی: خانم  حمیده تقی زاده

پست الکترونیک :
شماره تماس:63471204 021


 

Template settings