انتقادپذیری  دانلود فایل
همسرمان حق دارد از ما انتقاد کند ممکن است روش درست انتقاد کردن را بلد نباشد ولی انتقاد کردن حق اوست. این اولین قدم در انتقاد پذیری است. اگر همسرتان از شما انتقاد می کند :
اول فکر کنید که ایا به جا هست یا نه.
انتقاد به جای اورا بپذیرید و از او تشکر کنید.مانند : ممنون از بازخوردتون. از این به بعد رعایت میشه
از انتقاد برای رشد استفاده کنید و داوطلبانه از همسر و دوستان بازخورد بگیرید.برای مثال به دوستان پیام بدید که سه ویژگی شما را که باعث ناراحتی  شان می شود را به شما بگویند.
اگر به جا نیست برای او توضیح دهید و ابهامات را رفع کنید.
انتقاد مخرب همسر
اگر همسر در جمع انتقاد می کند به او ارام تذکر دهید :
"اگر موافقی وقتی تنها شدیم در این باره صحبت کنیم"
اگر کسی با لحن بدی انتقاد کرد ،کلی گویی و قضاوت کرد و یا شخصیت شما را زیر سئوال برد به او تذکر دهید. مانند:
شما حق انتقاد دارید ولی نه به این شکل
شما حق انتقاد دارید ولی حق توهین ندارید.
شما حق انتقاد دارید ولی حق ندارید شخصیت مرا زیر سئوال ببرید
انتقاد پرخاشگرانه
وقتی کسی لحن و کلام  پرخاشگرانه ای دارد .با اوبحث نکنید . سعی در متقاعد کردن او نداشته باشید. در این شرایط احترام شما حفظ نمی شود.بهتر است در خواست کنید بحث عوض شود مانند. اجازه بده بعدا حرف زنیم.
اگر فرد همچنان پرخاشگر است محیط را ترک کنید. توجه داشته باشید که در شرایط خشونت امیز احترام ها از بین می رود.
رفتارتان را تنظیم کنید
وقتی برخی افراد زیربار تغییر رفتار نمی روند و انتقادها بی فایده هست و شما هم اذیت می شوید بهتراست رفتارتان را تنظیم کنید.مانند : دوست تان همیشه شما را سر قرار معطل می کند و به انتقادهای شما بی توجه هست .شما می توانید:
با او قرار نگذارید
کمی دیرتر از معمول بروید تا خیلی معطل نشوید
توقع تان را کم کنید

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings