بخشش و گذشت  دانلود فایل
در زندگی زناشویی اتفاقاتی روی می دهد که زن و شوهر از هم دلخور و ازرده می شوند .ازرده شدن  طبیعی است و ممکن است به هر دلیلی پیش اید اینکه چگونه با ان برخورد کنیم مهم است. اگر احساس رنجش و ازردگی را در خودمان بریزیم و سرکوب کنیم به تدریج از همسرمون بدمون میاد و این می تواند مقدمه ای باشد برای اینکه قلبا از هم جدا شویم اما اگر یاد بگیریم ازردگی و رنجش ها را ابراز کنیم هم تخلیه می شویم هم همسرمان متوجه رفتار اشتباه خود می شود و هم باعث تغییرات رفتاری در خود و دیگری می شویم.پس هر وقت از همسرتون دلخور شدید ان را با جملات ساده ابراز کنید مانند :
ناراحتم
از شما دلخورم به این دلیل که ......................................................
من آزرده ام و دلم میخواد حرف بزنم
شرط مهم ان این است که خود شما هم چنین فرصت و فضایی به همسرتان بدهید.
جبران
اگر اشتباهی کردید معذرت بخواهید. معذرت خواهی نوعی جبران هست
اگر اشتباهی کردید جبران کنید مثلا هدیه بخرید و یا کار مثبتی انجام دهید که همسرتان را خوشحال می کند.
اگر همسرتان اشتباه کرد به او برای معذرت خواهی فرصت بدهید. برای جبران به او فرصت بدهید.
اگر قابل جبران نیست او را ببخشید
مطالعات انجام شده در دنیا نشان می دهند زوج هایی که یکدیگر را می بخشند شادترند و دوام زندگی زناشویی در انها بیشتر است. پس بخشش را تمرین کنید
به این فکر کنید که خودتان هم نقص دارید و نیاز دارید بخشیده شوید چه از طرف خدا چه از طرف دیگران.این نوع نگاه بخشیدن را اسان می کند.
من تو را می بخشم چون تو هم مثل من یک انسانی و همان طور که من حق اشتباه دارم تو هم حق اشتباه داری
من تو را می بخشم و انتظار دارم که تو هم مرا بخشی
ممکن است بگویید اگر از او طلب بخشش کنم و او مرا نبخشد چه؟
پاسخ این است شما فقط باید طلب بخشش کنید کاری به این نداشته باشید که ایا طرف شما را می بخشد یا خیر. طلب بخشش و اعتراف به اشتباه و درخواست برای دادن فرصت برای جبران کافیست چه فرد قبول کند چه نکند
نکته ی هم: همه ما حق داریم اشتباه کنیم ولی حق تکرار ان را نداریم.

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings