• 1401/08/02 - 09:13
  • - تعداد بازدید: 40
  • - تعداد بازدید کنندگان: 37
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

شاخص های ارزیابی اختراعات

6585.mp3 شاخص های ارزیابی اختراعات
  • Newsgroup : اخبار دانشجویان
  • News code : 6585
کپی لینک کوتاه:
key words
زهره آراسته
خبرنگار

زهره آراسته

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings