• 1401/08/18 - 11:44
  • - تعداد بازدید: 44
  • - تعداد بازدید کنندگان: 40
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری ورودیهای 98 و بعد از آن می رساند

7238.mp3 به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری ورودیهای 98 و بعد از آن می رساند

 

 

         به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری ورودیهای 98 و بعد از آن می رساند:

1- برای ورودی های سال 99 و 1400 به دلیل شیوع بیماری کرونا و به تعویق افتادن فرایند فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان، علیرغم وصول برنامه آموزشی بازنگری شده، طول دوره 5/4 سال و حداکثر فرصت تحصیلی اعطائی سه نیمسال درنظر گرفته شده است.

2- برای ورودی های سال 1401 و بعد از آن، منحصراً در رشته هایی که برنامه آموزشی آنها بازنگری گردیده و مطابق  آیین نامه آموزشی مصوب 97/04/24 واحدهای درسی خود را گذرانده اند ، طول دوره 8 نیمسال (مدت مرحله آموزشی 3 تا 4 نیمسال) و حداکثر فرصت تحصیلی اعطائی دو نیمسال خواهد بود.

3- بدیهی است با توجه به کاهش طول دوره کمک هزینه تحصیلی تعلق گرفته به دانشجویانی که با سرفصل آموزشی بازنگری شده شروع به دوره آموزشی نموده اند 8 ترم (براساس تقویم آموزشی ) می باشد.

   

 

آموزش

1401/08/18

  • Newsgroup : اخبار دانشجویان
  • News code : 7238
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings