حراست

شرح وظایف حراست

 

حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل،شبکه اطلاع رسانی و ساختمان ها  به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی                     

کسب و پرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...          

ارائه مشورت‌های امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئیس دانشکده

تعیین مشاغل حساس دانشکده و بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس

اجرای طرح ها و دستورالعمل های حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیر مجاز آنهاپیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات با هماهنگی حراست مرکزی

شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها

پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی، بر اساس سیاست ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از طریق حراست مرکزی

صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به دانشکده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیر مجاز

ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت، ثبت و صدرو کلیه نامه‌های طبقه بندی شده

تشکیل پرونده حفاظتی برای مدیران و کارکنان و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه

آموزش مدیران و کارکنان، در زمینه های حفاظتی، اطلاعاتی و مقابله با حوادث غیر مترقبه از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و ...

شناسایی عناصر متعهد و تلاش برای رشد و ابقای آنان در مشاغل حساس و جلوگیری از نفوذ و رشد عناصر معاند به مجموعه اداری

نظارت بر نحوه اجرای قوانین، مقررات، مأموریت ها و برنامه‌های دانشکده

 

 

Template settings