خلع سلاح در جامعه  دانلود فایل
خلع سلاح یکی از فنون مهم برای کنترل خشم طرف مقابل در روابط اجتماعی است .برای مثال وقتی با راننده ، فروشنده ، همسایه ، همکار یا دوست بشدت عصبانی یا  انتقادگر روبرو می شوید زمان مناسبی برای بحث و گفت و گو نیست چون در حالت پرخاشگری احترام ها حفظ نمی شود و  هر گونه مقابله به مثل ممکن است با عث تشدید عصبانیت و وخامت کار شود.بنابر این چاره ای ندارید که ابتدا از خشم طرف مقابل بکاهید. چه بخواهید بعدا با طرف حرف بزنید و چه نزنید در هرحال باید از میزان خشم طرف مقابل کم کنید. پس بهتر است او را خلع سلاح کنید.
در برابر افراد بشدت عصبانی کافیست بگویید :"حق با شماست " این جمله "حق با شماست"   معجزه می کند انگار یک سطل اب روی سر طرف مقابل ریختید و او را خنک کردید.
بعدا که ارام شد می توانید دلیل عصبانیت او را پرس وجو کنید و توضیحات خودتان را بدهید.
اگر هم فرد عصبانی فردی گذراست و سروکاری با او ندارید با گفتن حق با شماست او را ارام کنید و سپس دنبال کارتان بروید.
این فن دیگر در کجاها کاربرد دارد:
 وقتی طرف مقابل بشدت انتقادگر است
وقتی با  فرد انتقادگر شدیدی روبرو هستید که شما را زیر شلاق پی در پی انتقادهای غیر منطقی گرفته است این فن را به کار بگیرید.زیرا در این حالت هم مکان مناسبی برای گفت و گو نیست . در این وارد بهتر است خلع سلاح کنید تا فرصت مناسب پیدا کنید و بتوانید از خودتان دفاع کنید. برای خلع سلاح کردن :
فقط کافیست بگویید
شما درست می گید اما بذار بعدا حرف بزنیم فعلا ارام باشید
حق با شماست اما بذار بعدا حرف بزنیم .
انتقادهایی که می کنی مهمه و برای همین باید در فرصت مناسب با هم حرف بزنیم الان وقتش نیست
حتا اگر با انتقادهای او موافق نیستید گفتن حق با شماست موتور انتقاد او را خاموش می کند و شما می توانید در فرصت مناسب با او حرف بزنید و حتا بخاطر انتقادهای مخرب و غیر منطقی  او را محکوم کنید
اگر انتقادها منطقی هستند انها را بپذیرید و از طرف مقابل تشکر کنید.مانند : ممنون از تذکرتون
اگر با طرف سرو کار دارید پس لازم است راه گفتگو را باز و در مورد اانتقادها صحبت کنید و اگر در حال حاضر امادگی صحبت ندارید روزی را برای مذاکره تعیین کنید
از بازخوردتون ممنونم
حق با شماست این اشکال منه
در اولین فرصت مناسب  با هم حرف می زنیم
نکته: شما با گفتن کلمه" حق با شماست" می توانید یک فرد بشدت خشمگین را ارام کنید.کاری نداره امتحان کنید.

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings