خلع سلاح در روابط زناشویی  دانلود فایل
خلع سلاح یکی از فنون مهم برای کنترل خشم همسر است. وقتی همسرتان بشدت خشمگین است زمان مناسبی برای گفتگو نیست و احترام شما هم حفظ نمی شود در این شرایط اولین و مهمترین کار خلع سلاح اوست.در این مواقع کافیست بگویید :
"حق با شماست."
گفتن جمله  " حق با شماست " معجزه می کند انگار یک سطل اب روی سر طرف مقابل ریختید و او را خنک کردید.
بعدا که همسرتان ارام شد می توانید دلیل عصبانیت او را پرس و جو کنید  و با مذاکره مشکل تان را حل کنید.
این فن دیگر در کجاها کاربرد دارد:
 وقتی همسرتان بشدت انتقادگر است و انتقادهای او غیر منطقی است ، او را خلع سلاح کنید. با این کار او از انتقاد دست می کشد.و شما می توانید در فرصت بعدی به انتقادهای پاسخ دهید و حتا او را قانع کنید ه اشتباه کرده است.
حق با شماست پدر. اگه موافقید با هم بعدا حرف می زنیم
انتقادهایی که می کنی مهمه و برای همین باید در فرصت مناسب با هم حرف بزنیم الان وقتش نیست
خب حق با شماست اما  الان امادگی توضیح  ندارم اجازه بده بعدا حرف بزنیم
اگر موقع صحبت و مذاکره فرد همچنان انتقادهای غیر منطقی دارد ولی شما ناچارید حرف بزنید و توضیحات خودتان را ارایه دهید. به شکل دیگریخلع سلاح کنید. مانند :
با بخشی از صحبت های شما موافقم اما اجازه بده در باره اون قسمتی که موافق نیستم حرف بزنیم
اگر انتقادها منطقی هستند انها را بپذیرید و راه گفتگو را باز و در مورد انها صحبت کنید.
از بازخوردتون ممنونم بذار همین الان در موردش حرف بزنیم اگر امادگی دارید.
حق با شماست این اشکال منه
در اولین فرصت مناسب  با هم حرف می زنیم
اگر در حال حاضر امادگی صحبت ندارید روزی را برای مذاکره تعیین کنید
نکته: شما با گفتن کلمه حق با شماست می توانید همسربشدت خشمگین را ارام کنید.کاری نداره امتحان کنید.
دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 
 

 

Template settings