درخواست کردن   دانلود فایل
در خواست کردن یک مهارت مهم است ولی بسیاری از زن و شوهرها آن را بلد نیستند و بنابراین می تواند باعث تنش و اختلاف زناشویی شود. در این قسمت شما یاد می گیرید چگونه از همسرتان درخواست کنید که هم درخواست تان انجام شود و هم باعث تنش نشود.
اول فکر کنید
آیا درخواست من منطقی هست؟
 همسرم توان انجام ان را دارد؟
اگر پاسخ به سئوالات بالا مثبت است آنگاه
فکر کنید که با چه کلماتی درخواست کنم که تأثیر گذار باشد
لحن صدایم چگونه باشد؟
کی بگویم؟
کجا بگویم؟
اگر اکنون زمان مناسبی هست  پس با رعایت شروط زیر مطرح کنید
آن را با لطفا همراه کنید
آن را ممنون میشم همراه کنید
آن را با لحن ارام بیان کنید
آن را با جملات مناسب بیان کنید
مانند ممنون میشم در مسیر خونه اینو بخری
نبایدها
از درخواست های امری خودداری کنید
بهت امر می کنم...
بهت دستور میدم
باید این کار را بکنی
زود برو اینو بیار
توجه
فرزندان نحوه ی درخواست کردن را از شما یاد می گیرند
درخواست برای تغییر رفتار
یکی از سخت ترین در خواست ها در حوزه ی زناشویی است. پس باید بدانید کی کجا و چگونه بیان کنید
در جمع مطرح نکنید
با قضاوت همراه نباشد
کلی گویی نکنید
اول رفتاری که شما را ناراحت می کند توصیف کنید
بعد احساس خودتان را بگویید و در نهایت انتظارتان را مطرح کنید
داشتم  صحبت می کردم حرفمو قطع کردی دلم میخواد بذاری تموم بشه
ناراحت میشم دیر می کنی و خبر نمیدی دلم میخواد از قبل منو در جریان بذاری
درخواست همسر
درخواست به جای همسرتان را بپذیرید و در پاسخ بگویید
باشه
ممنون که اطلاع دادید
در پاسخ به درخواست نا به جای همسرتون
ابتدا سکوت کنید و بررسی کنید و چه بگویید.سپس با ارامش و لحن ملایم بگویید.
معذرت میخوام من به این دلیل موافق نیستم
موافق نیستم و دلیلش اینه........
اگر همسرتان عصبانی است و با عجله دارد از او وقت بگیرید.
اجازه بده فکر کنم و بعد اطلاع بدم

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings