دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روان

   دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روان در دهه ۱۳۶۰ پایه گذاری شد. از مدتها قبل از آن ضرورت وجود دفتری برای برنامه ریزی و هماهنگی بین رشته ای و مدون سازی بهداشت روانی ، روانپزشکی و تعالیم دینی بطور کامل احساس می‌شد. گروهی از متخصصین بهداشت روانی و مسئولین دانشگاهی ضمن بهره مندی از مشورتها و راهنمایی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه به تآسیس این دفتر در حوزه پژوهشی دانشگاه اقدام نمودند. پیشنهاد تآسیس دفتر از سوی دکتر جعفر بوالهری عضو هیآت علمی انستیتو روانپزشکی تهران طی نامه‌ای در آذر ماه سال ۱۳۶۶ با دکتر سید احمد واعظی معاون پژوهشی وقت دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح و با موافقت ایشان دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روان تآسیس شد. از آن زمان تا کنون به انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه دین و بهداشت روان و روانشناسی و همکاری با سایر مراکز مرتبط و برگزاری همایش و کارگاههای مربوط مشغول بوده است.


  فعالیتهای دفتر

   ۱) برگزاری جلسات گردهمایی ماهانه در حوزه میان رشته‌ای دین و بهداشت روان که حدود بیست سال برگزار گردیده است.

  ۲) همکاری و برگزاری یک جلسه و ارائه چند مقاله در رابطه با بهداشت روان و دین در همایش بین المللی روانشناسی فرهنگ و دین

  ۳) همکاری در دو طرح دکترغباری و همکاران به نام " دلبستگی به خدا در مسلمانان و مسیحیان ایران و استرالیا " و " طرحواره درمانی مبتنی بر رویکرد اسلامی " و برگزاری جلسات هفتگی در این رابطه

  ۴) اجرا و انجام ترجمه یک فصل مذهبی- معنوی مشکلات دینی و معنوی در طبقه بندی تشخیصی و آماری اختلالات روانپزشکی DSM-IV Religious and Spiritual Problems در قالب یک طرح آموزشی- تحقیقاتی

  ۵) انتشارات: انتشار کتاب مفاهیم بهداشت روان در قرآن به دو زبان فارسی و انگلیسی به کمک دفتر همکاریهای مشترک سازمان جهانی بهداشت، اصل و چکیده مقالات همایش سراسری و بین المللی نقش دین در بهداشت روان با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، کتاب ۴۰ چکیده سخنرانی دفتر مطالعات، انتشار مستمر اخبار و گزارش های دفتر مطالعات در مجله علمی - پژوهشی اندیشه و رفتار

  سابقه فعالیتهای گذشته

  ۶) جمع آوری منابع و اطلاع رسانی: دفتر مطالعات اقدام به جمع آوری منابع علمی- پژوهشی در حوزه های مربوط از جمله پایان نامه ها، کتب مرجع، مجلات و مقالات داخلی و خارجی جهت استفاده پژوهشگران نموده است.

  ۷) همکاری با مراکز علمی- پژوهشی مرتبط با فعالیتهای دفتر از جمله دانشگاهها، مرکز همکاریهای مشترک سازمان جهانی بهداشت، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، مرکز تحقیقات دارالحدیث، دفتر تبلیغات اسلامی قم و ...

  ۸) انجام طرح های پژوهشی: عناوین بعضی از این طرح های پژوهشی عبارتند از: طراحی و ساخت الگوهای مشاوره و درمان مذهبی، طراحی الگوهای به کارگیری مداخلات معنوی و دعا. بررسی رابطه اعتکاف ماه رجب بر سلامت روان، بررسی مشکلات و نیازهای شرعی بیماران روانی، نقش باورها و اعمال دینی در مواجهه با استرس بیماری سرطان در بیماران سرطانی، و یا یکی از اعضاء‌ خانواده آنها، نقش مداخلات مذهبی در مواجهه با استرس عمل جراحی، بررسی مکانیزم اثر دعا، بررسی نگرش درمانجویان مراکز خدمات روانشناسی نسبت به نگرش دینی درمانگران، بررسی نگرش درمانگران نسبت به نگرش دینی درمانجویان، بررسی رابطه هویت دینی درمانجویان، بررسی رابطه هویت دینی و میزان افسردگی و اضطراب در نزد نوجوانان و جوانان شهر تهران.

  ۹) برگزاری دومین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکاری در برگزاری دو همایش بین المللی و داخلی علم و دین با مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور.

  ۱۰) ترغیب و حمایت های علمی و در مواردی مالی لازم از پایان نامه ها و پژوهش های مرتبط.
 

Template settings