رابطه ی جنسی   دانلود فایل
رابطه ی جنسی مهمترین بخش در رابطه ی زناشویی است و می تواند به تقویت مایی زوج کنک کند تنش ها رفع کند اختلافات را کمرنگ کند و تعلق خاطر زوج را افزایش دهد.
بسیاری از زوج در مورد رابطه ی جنسی سالم و رضایت بخش ناآگاه هستند در حالی که یک رابطه ی جنسی خوب به تقویت صمیمیت بین زوج کمک می کند.
رابطه ی جنسی یکی از مهمترین تکلیف زناشویی است برای ان مقدمه چینی کنید.مانند:
اتاق خواب تان را جذاب کنید
رختخواب نرم و زیبایی داشته باشید
اتاق تان را خوشبو کنید
قبل از  شروع رابطه
اولین گام این است که آراسته باشید و بدنتان را تمیز کنید. برای مثال موهای تان را شانه کنید و  مسواک بزنید گام دوم خوش بو باشید.
گام سوم آرایش کنید. اگر مرد هستید ریش تان را مرتب کنید.
اتاق خوابتان را جذاب کنید.
رختخواب نرم و زیبایی داشته باشید.
خودتان را آماده کنید.
بسیاری از زوج از مسواک نزدن همسرشان را دلیل سردی در رابطه می دانند.
خود را خوش بو کنید.
نقاط حساس بدن همسرتان را بشناسید و درباره نقاط تحریک آمیز بدن تان به همسرتان بازخورد دهید.
رابطه ی جنسی سه قسمت است: قبل از نزدیکی، نزدیکی و بعد از نزدیکی. برای زنان مرحله قبل و بعد مهمتر از نزدیکی است. نوازش های کلامی و لمسی در قبل و بعد از رابطه ی جنسی ضروری است.
رابطه ی جنسی را مثل سفره غذا در نظر بگیرید هر کسی باید خود را سیر کند. مسئولیت ارضاشدن شما فقط بر دوش همسرتان نیست بر دوش خودتان هم هست.
رفتار شما با همسرتان بر رابطه جنسی شما تاثیر می گذارد. برای مثال اگر در طول روز با همسرتان بد رفتاری کنید و یا به او محبت نکنید انتظار رابطه ی جنسی خوب نداشته باشی. بسیاری از رفتارهای جزیی مانند نحوه ورود شما به خانه یا نحوه استقبال شما از همسرتان در ورود به خانه بر رفتارجنسی جفت تان تاثیر می گذارد پس  مراقب رفتارتان باشید.
نکته:
اگر محبت کردن تان فقط به رابطه جنسی ختم شود به مرور همسرتان را سرد می کنید پس در طول روز به او محبت کنید.

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings