دستیار : :دکتر محمد کاظم عاطف وحید  

  رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :  Atefvahid.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا 
را کلیک کنید .

شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۹۶
 کتابچه
 فعالیتها

Template settings