شرح وظایف کارشناسان آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:

1.    دریافت دستور و برنامه کار از مقام مافوق.

2.      ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون دوره های کارشناسی ارشد و دکترا پس ازثبت نام اولیه در دانشگاه.

3.      تشکیل و تکمیل پرونده تحصیلی دانشجویان ورودی جدید.

4.    انجام مکاتبات لازم و پیگیری جهت رفع نواقص پرونده تحصیلی دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سالهای قبل.

5.      ارسال گواهی حقوق جهت دانشجویان پی اچ . دی به حسابداری دانشکده.

6.      بایگانی بخشنامه ها ، آئین نامه و مکاتبات  وارده و صادره .

7.      ابلاغ مفاد نامه های ارسالی از دانشگاه به دانشجویان ذینفع.

8.      ارسال درخواست دانشجویان جهت صدور کارت دانشجوئی المثنی به دانشگاه.

9.      صدور معرفینامه و گواهی اشتغال به تحصیل بر حسب مورد.

10.    انجام درخواست مرخصی ( تحصیلی ، زایمان ، حج ) دانشجویان بر حسب مورد توسط دانشکده و یا ارسال آن به دانشگاه.

11.    ارسال درخواست انصراف از تحصیل دانشجویان به دانشگاه .

12.    ارائه فرم تسویه حساب به دانشجویان منصرف از تحصیل و یا اخراجی و ارسال آن به دانشگاه.

13.    ارسال وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع استعلام کننده و یا دانشگاه.

14.    ارسال نمرات دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها و یا دانشکده ها به دانشگاه و یا دانشکده مورد نظر .

15.    ارسال درخواست مهمان شدن دانشجویان به دانشگاه.

16.    پیگیری نمرات دانشجویان مهمان در سایر دانشگاه ها از دانشگاه .

17.    انجام مکاتبات لازم جهت آزمون جامع دانشجویان پی اچ. دی .

18.    صدور اخطار مشروطی، سنوات، غیبت و مراجعه دانشجو به منظور انجام امور آموزشی.

19.    بررسی درخواست فرصت تحصیلی اضافی دانشجویان و طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده.

20.    ارسال درخواست فرصت تحصیلی اضافی دانشجویان بیش از یک ترم به دانشگاه پس از طرح در کمیته تحصیلات تکمیلی.

21.    اعلام عدم امکان ادامه تحصیل دانشجویان به علت ( غیبت ، سنوات ، مشروطی ) به دانشگاه.

22.    مکاتبات لازم در خصوص تاسیس رشته با دانشگاه .

23.    حضور در جلسات امتحانی به عنوان مراقب در هر ترم تحصیلی.

24.    صدور اطلاعیه های لازم جهت دانشجویان.

25.    تهیه آمارهای درخواست شده.

26.    هماهنگی و انجام اقدامات و مکاتبات لازم جهت تشکیل جلسات دفاع پروپوزال و پایان نامه.

27.    ارسال دو نسخه پایان نامه به کتابخانه دانشکده وکتابخانه مرکزی دانشگاه.

28.    ارائه فرم تسویه حساب به دانشجو.

29.    بررسی و تکمیل پرونده وانجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان از طریق سیستم سماوارسال آن به دانشگاه.

30.    پاسخ به مکاتبات متفرقه در مورد برخی از دانش آموختگان سالهای گذشته به دانشگاه.

31.    اعلام اسامی فارغ التحصیلان در سال تحصیلی مورد درخواست به دانشگاه جهت مشخص گردیدن رتبه دانشجو

32.    تعامل مستمر با اساتید محترم و مدیر محترم گروه مربوطه در خصوص روند پیشرفت تحصیلی و وضعیت آموزشی دانشجویان.

33.    تهیه معرفی نامه های کارورزی بیمارستانی.

34.    بررسی معدل و تعداد واحدهای دانشجویان متقاضی وام دانشجویی یا شرکت در آزمون دکترای تخصصی رشته های مختلف.

35.    برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی.

36.    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی توسط گروههای دانشجویان.

37.    راهنمایی و پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین واحد آموزشی.

38.   پیگیری ثبت نمرات در سعاد توسط اساتید.

39.   انجام امور مربوط به جذب هیئت علمی جدید و صدور نامه شروع به کار و درخواست کد سعاد برای ایشان.

40.   تطبیق و معادلسازی واحدهای درسی دانشجویان انتقالی، مهمان و تغییر رشته.

41.   معرفی مدرس به دانشکده های دیگر.

42.  ارسال گواهی های پزشکی به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تایید.

43.  صدور اخطار برای دانشجویانی که به موقع پروپوزال خود را ثبت نمی نمایند و یا جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی و تسویه حساب مراجعه نمی نمایند.

44.  بررسی نامه های وارده از معاونت آموزشی و پیگیری آنها.

45.   برنامه ریزی کلاسهای تئوری دانشجویان ، اطلاع به اساتید ، نظارت بر اجرا.

46.   نظارت و کنترل حضور و غیاب دانشجویان و اعلام غیبت ها.

47.   همکاری و هماهنگی آموزشی با گروه آموزشی.

48.  تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم.

49.  رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و برآورد نارسائی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی.

50.  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان.

51.  جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی دانشجویان.

52.   اجرای امور مربوط به استعداد درخشان و آموزش های مجازی.

53.  انجام سایر امور محوله در حیطه آموزش از سوی مقام مافوق.

 

 

 

 

 

Template settings