طرح­های ارتباط با صنعت دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
 
نام مجری نام طرح محل تأمین بودجه
دکتر سید کاظم ملکوتی طرح تدوین نیازهای سلامت روان از دیدگاه شهر تهران شهرداری تهران
استقرار برنامه پیشگیری از خودکشی مجدد به روش مشاوره مختصر و پیگیری تلفنی برای اقدام­کنندگان به خودکشی در ۴ استان آذربایجان غربی، ایلام، لرستان و کرمانشاه وزارت بهداشت
در راستای عملیاتی نمودن بسته تحول و نوآوری نظام آموزش پزشکی کشور وزارت بهداشت
دکتر نادره معماریان تدوین راهنمای مداخلات معنوی در پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت
دکتر جعفر بوالهری فاز اول طراحی الگوی یکپارچه­سازی مداخلات سلامت روانی اجتماعی سازمان بهزیستی
دکتر عباس رمضانی بررسی میزان استرس موجود در جامعه و عوامل مؤثر در آن شبکه تحقیقات سلامت روان
تدوین بسته مهارت­های زندگی نوجوانان وزارت بهداشت
دکتر نوشین خادم الرضا خود مراقیتی سلامت روان و سوء مصرف مواد وزارت بهداشت
ارائه خدمات مرکز سلامت روان جامعه نگر، مراقبت مشارکتی با پزشکان عمومی وزارت بهداشت
کارگاه آموزشی خود مراقبتی برای دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی تدوین بسته سلامت روان در دیابت وزارت بهداشت
تدوین بسته خدمات روانشناختی برای کارشناس سلامت روان وزارت بهداشت
دکتر محمد باقر صابری بررسی، مستندسازی و پایش  برنامه­های درمان و کاهش آسیب اعتیاد در زندان­های کشور سازمان زندان­ها
طراحی و اجرای آزمایشی نظام نظارت پایش و ارزشیابی شبکه تحقیقات سلامت روان
دکتر محسن روشن پژوه طراحی و اجرای آزمایشی بسته آموزشی مهارتی در پیشگیری و درمان کودکان و نوجوانان وابسته به فضاهای مجازی شبکه تحقیقات سلامت روان
دوره بین المللی آموزش حین خدمت متخصصین درمان اختلال مصرف مواد کشورهای منطقه (افعانستان و تاجیکستان) دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد UNODC))
تهیه و تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب­های اجتماعی  سازمان امور اجتماعی کشور
دکتر مجتبی حبیبی طراحی و اجرای آزمون­های شناختی، غیرشناختی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی و جمع­بندی مبتنی بر تناسب دستیار- رشته تحصیلی با هدف انتخاب علمی افراد در مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
استانداردسازی آموزش ارائه دهندگان خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
طراحی و اجرای آزمون­های غیرشناختی مصاحبه روانشناختی مدیران شرکت نفت شر کت نفت
دکتر سیده صالحه مرتضوی طراحی مدل اجرایی و زیرساختی دانشگاه سومین نسل سنی در ایران (فاز دوم تبیین مدل بومی U۳A در ایران) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر مرتضی ناصربخت اجرای برنامه خدمات مرکز سلامت روان جامعه نگر CMHC)) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
 
Template settings