مذاکره  دانلود فایل
اختلاف داشتن با همسر و نداشتن تفاهم در برخی زمینه ها طبیعی است انچه که غیر طبیعی است این است که چگونه اختلافات زناشویی را حل کنیم و با همسرمان به تفاهم برسیم. شاه کلید تفاهم و حل اختلاف مذاکره است. برای مذاکره ی موثر باید هم شنونده ی خوبی باشی و هم گوینده .
برای بهتر شدن مذاکره بهتراست  در خلوت دور از چشم فرزندان با هم حرف بزنید. البته در برخی موارد سعی کنید در حضور فرزندان مشکلات جزیی تر را حل کنید تا آنها حل مساله و مذاکره را از شما یاد بگیرند.
آماده شدن برای مذاکره
از قبل بنویسید که در باره چه چیزی و چه می خواهید بگویید.
گوش دادن را تمرین کنید
یک مشکل را انتخاب کنید نمیتوان همه مشکلات را در یک جلسه مطرح کرد.
مشکلات فعلی را مطرح کنید .اگر در حال حاضر مشکلی ندارید یکی از مشکلات حل نشده ی قدیمی را مطرح کنید
روش برنده برنده  را بکار بگیرید.هم امتیاز بدهید و هم امتیاز بگیرید.
در مذاکره
اگر همسرتان مشکل را مطرح می کند خوب گوش دهید.
بعد از او بپرسید برای حل مشکل چه کاری باید بکنید
راه حل خودتان را بدهید. راه حل ها باید منافع جفت تان را تامین کند.
اگر قرار است شما مشکل را مطرح کنید پس:
مشکل را مطرح کنید. دنبال مقصر نباشید، فقط در باره مشکل حرف بزنید.
مشکل اینه که وقتی ناراحت میشی داد میکشی
احساس تونو بیان کنید
من واقعا می ترسم دست پاچه میشم
بعد اجازه بدید همسرتان نظرش را بگوید. اگر پذیرفت از او تشکر کنید و به او راه حل بدهید.مانند:
میخوای یه کاری کنی ؟ مثلا هر وقت داری عصبانی میشی بری تو یه اتاق دیگه
یا یه پیشنهاد بهت بدم؟ هر وقت عصبانی شدی و کنترل تو از دست دادی بلافاصله از من عذرخواهی کن و بگو منظور نداشتی
از همسرتان بخواهید راه حل بدهد
اگر همسرتان نپذیرفت دلایل را بررسی کنید. با روش برنده برنده او را خلع سلاح کنید بگویید من هم این رفتار خود را اصلاح می کنم شما هم این رفتارتان را تغییر دهید.
اگر باز هم نپذیرفت از او بخواهید از نفر سوم عادل و عاقل از دوستان و اشنایان نظرسنجی کند.
نبایدها در مذاکره
همسرتان را تهدید نکنید. وسط حرف او نپرید.
مشکل را کوچک نکنید.
او را مقصر ندانید.
بچه ها را به میدان مذاکره نکشید حتا اگر بزرگ باشند.
شفاف باشید و حرف دل تان را بزنید.
اشتباهات خود را انکار نکنید انها را بپذیرید و اعتراف کنید که اشتباه کردید.

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings