مرزبندی زوج ها با خانواده ها     دانلود فایل
ازدواج یعنی "ما" شدن . دو نفر از خانواده ها ی اصلی جدا می شوند و خانواده ی جدیدی شکل می دهند. خانه و خانواده را مثل یک خانه مجسم کنید که باید در و پنجره داشته باشد در باید قفل داشته باشد و خونه باید پرده داشته باشد همه اینها برای حفظ امنیت و حریم خصوصی خانواده هست.یکی از دلایل اختلافات زناشویی دخالت خانواده هاست .
ممکن است این سئوال پیش اید که خانواده ها چگونه دخالت می کنند؟
خانوادها از سر دلسوزی و خیر خواهی ممکن است کارهایی بکنند که مایی یک زوج را کمرنگ کنند .مانند:دخالت  در مسایل شخصی که به همسر مربوط است مانند: نوع پوشش، اشتغال، فعالیت های داخل منزل و حتا دخالت در فرزند پروری. آنها ممکن است با پیشنهاهایی برنامه تفریحی یک زوج را به هم بزنند و یا برای آنها یک سفر را برنامه ریزی کنند و تصمیم بگیرند که انها چه چیزی بخرند و یا نخرند.
تقویت مرزبندی
اولین قدم این است که زوج ها بدانند وقتی ازدواج می کنند مهمترین اولویت زندگی شان همسرشان است .این به معنای کنار گذاشتن یا نادیده گرفتن والدین شان نیست بلکه اهمییت موضوع را نشان می دهد. پس باید به مهمترین اولویت زندگی تان توجه کنید و به خواسته هایش بها بدهید و از او مراقبت کنید.
برای تقویت مرزبندی زوج ها باید:
برای خانواده ی کوچک خود قانون وضع کنند . قوانین باید با مشورت دو نفر تعیین شوند و هردو خود را به رعایت انها ملزم کنند.
آانها باید از هم حمایت کنند به هم آزادی عمل بدهند. اختلافات را بین خودشان حل کنند.اگر نمی توانند می توانند از مشاور کمک بگیرند. مواردی که برای همسر حساسیت برانگیز است را از قبل به اطلاع خانواده ها برسانند.مانند: همسرم از شوخی خوشش نمی اید لطفا با او شوخی نکنید
رازداری را تمرین کنند و مسایل خصوصی زندگی خود را به خانواده ها منتقل نکنند
اجازه ندهند خانواده ها در تربیت فرزند دخالت کنند. آنها تنها می توانند راهنمایی کنند
درگیری ها و تنش های زناشویی را به خانواده ها انتقال ندهند.
ااز خانواده بخواهند که با همسرشان محترمانه رفتار کنند. آنها باید تصمیم های مهم زندگی را خودشان بگیرند  البته می توانند از والدین راهنمایی بگیرند اما تصمیم گیرنده اصلی خودشان هستند.
تقویت ماشدن
تقویت ما شدن به صمیمیت و رابطه ی جنسی کمک می کند. برنامه های دو تایی مانند با هم در بیرون از خانه شام خوردن، با هم مسافرت رفتن، با هم تفریح و ورزش کردن، با هم فیلم دیدن ، ابراز علاقه کردن، به هم احترام گذاشتن  ، رابطه ی جنسی رضایت بخش، گذشت کردن و انعطاف به خرج دادن نسبت به هم و از هم حمایت کردن به تقویت ما شدن کمک می کند و طبیعتا  به تقویت رابطه جنسی هم کمک می کند. مراقبت از یکدیگر به ویژه در زمان بیماری و مشارکت در فعالیتهای منزل و مشارکت مالی دو طرف در خانه به ما شدن هر چه بیشتر کمک می کند.
نکته: هر چه بیشتر مایی یک زوج تقویت شود انسجام زندگی زناشویی بیشتر حفظ می شود.
احترام به خانواده ها و رعایت حقوق انها
با وجود اهمییت  "مایی " برای زوج ها ارتباط با خانوادها لازم است. خائوادها به گردن فرزندان حق دارند بنابراین دید وبازدید و حمایت از انها در صورت بیماری و حفظ احترام آنها لازم است.
ارتباط با دوستان
یک باور نادرست این است که وقتی ازدواج کردی باید دوستان دوره مجردی را کنار بگذاری. در حالیکه بسیاری از دوستان دوره مجردی افراد مناسبی هستند و باید انها را حفظ کرد. پس می توان با حفظ چارچوب و قوانین خانواده با دوستان ارتباط برقرار کرد و با انها رفت و امد کرد مگر انکه پرخطر باشند مانند: افراد معتاد
 تمرین:
به نظر شما چگونه می توان مرزهای زناشویی را تقویت کرد؟
دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings