شرح وظایف معاونت آموزشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف رئیس اداره آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف کارشناسان آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف کارشناس  قطب دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف کارشناس سمعی و بصری دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 


 


 دکتر مجتبی دهقان
سرپرست معاونت آموزشی
 پست الکترونیک :mojtaba66dehqan@gmail.com
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 

                       
     اعضا

 
 


 سرکار خانم فرنوش دارابی
سرپرست اداره آموزش
Darabi.f@iums.ac.ir 
 

سرکار خانم فاطمه اخلاقی زادهسرکار خانم الهام رشیدی


 

سرکار خانم مهری محمودی تبار

 

 

 


جناب آقای سید حسین سید محمدی
مسئول سمعی و بصری
Seyedmohammadi.h@iums.ac.ir

 

Template settings