معرفی مرکز رشد:

در راستای سیاست­های کلان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در حرکت به سمت دانشگاه نسل‌نو، با اولویت توجه به حوزه فن­آوری و کارآفرینی و خلق ثروت، مرکز رشد اقماری فناوری در سلامت روان دانشکده در

تیرماه 1400 بصورت رسمی کار خود را آغاز نموده است. چشم انداز مرکز رشد و نوآوری توسعه پایدار اکوسیستم فناوری دانشگاهی با اولویت فرهنگ‌سازی در راستای نوآفرینی ذی نفعان می باشد. از جمله

ماموریت‌های مرکز رشد انتقال فناوری از متن کاغذ به بطن جامعه و ایجاد بستر مناسب در راستای حمایت از ایده‌های مبتکرانه و تسهیل مسیر ایده تا ثروت و همچنین ترویج فرصت‌‌های کارآفرینی و ترغیب

دانشجویان و اعضای هیات علمی و در آخر گسترش کسب‌وکار مبتنی بر دانش و تسهیل تجاری‌سازی فن‌آوری‌های کاربردی می‌باشد.

وظایف اصلی و راهبردی مرکز به شرح ذیل می باشد:

۱) فعالیت­های آموزشی: شامل برگزاری کارگاه­های عمومی و تخصصی مرتبط با حوزه فناوری و سلامت روان، اعتیاد و سالمندی

۲) همکاری مشترک با شرکت­های دانش بنیان در حوزه فناوری و سلامت روان که با مرکز رشد دانشگاه  عقد قرارداد دارند.

 

Template settings