وظایف:

   جمع‌آوری و ویرایش اخبار تهیه‌شده مربوط به فعالیت‌های واحدهای دانشکده و دانشگاه ایران و انتشار آن از طریق سایت
    تهیه، درج و نظارت اخبار بر روی تابلوی دیجیتال
    اطلاع‌رسانی عمومی از طریق سایت
    هماهنگی و نظارت بر تهیه فیلم و عکس مربوط به جلسات و نشست‌های علمی، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی
    هماهنگی خبرنگاران و رسانه‌ها از طریق روابط عمومی دانشگاه
    همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های ویژه، مراسم خاص و سمینارها
    تهیه مطالب جهت بوردهای روابط عمومی دانشکده و آسانسور و نظارت بر آنها
    ارائه مجوز نصب هرگونه اطلاعیه به جز بوردهای اختصاصی واحدها
    نظارت بر نصب بنر و تراکت مناسبت‌ها
    نظارت و تأیید فرم کلی انتشارات دانشکده (کلیه مواردی که اسم و یا آرم دانشکده در آن است)
    نظارت بر فرم محتوا و چیدمان کلیه تابلوها (اعم از سردرب، راهنماها، اتاق‌ها و ...) و سایر تابلوهای اطلاع‌رسانی دانشکده
    تحویل فایل آرم فارسی و انگلیسی دانشکده به واحدها جهت چاپ
    ارتباط با کارشناسان روابط عمومی دانشگاه در خصوص امور مربوط به روابط عمومی
    پیگیری مکاتبات و پاسخگویی تماس‌های روابط عمومی
 

Template settings