نقش های زوجین  دانلود فایل
نقش افراد با ازدواج تغییر می کند.این تغییر باید در رفتار ظاهر و مسئولیت هایی که یک زوج دارند خود را نشان دهد.

نقش تأهل
 اولین نقش بعد از تاهل نقش یک متاهل است.فرد متاهل کسی هست که همسر دارد و لذا با فرد مجرد فرق می کند. فرد متاهل کسی هست که " ما" شده است و نمی تواند مثل یک فرد مجرد عمل کند. رفتارهایی داشته باشند که باعث ناراحتی همسر شود، به تنهایی تصمیم بگیرد برنامه ریزی کند و یا تنها در پی ارضای نیازهای خود باشند. مانند:
من دلم می خواهد بروم سفرچه او بخواهد چه نخواهد.
همین که من خوشم نمیاد کافیست نظر او مهم نیست.
من حق دارم هر جور که دلم خواست لباس بپوشم ربطی به شوهرم ندارد.
توجه به خواسته های همسرمهم است. اگر کسی ایل است در رابطه زناشویی به خواست او اهمییت داده شود او هم باید به خواست همسرش بها دهد.
خط قرمزها
افراد متاهل باید از حساسیت ها و خط قرمزهای هم اگاه باشند و به ان احترام بگذارند. معیارهایی که برای افراد خط قرمز تلقی می شود شخصی است کافیست از همسرتون بپرسید خط قرمزهای شما چیست؟
تأهل و مسئولیت
 افراد متاهل باید بدانند که تاهل مسئولیت می اورد و این مسئولیت در نقشهایی که افراد بعد از ازدواج پیدا می کنند خود را نشان می دهد.مانند نقش همسری و نقش والدینی.

نقش همسر
همسر کسی است که باید به نیازهای همسرش توجه کند .نیازها مسایل ضروری و حیاتی هستند مانند نیاز به توجه ، نیاز به محبت نیازبه احترام، نیاز به حمایت و نیاز جنسی.  یکی از دلایل اختلاف زوج ها این است که نسبت به نیازهای  هم  بی توجه هستند.
نیاز به قدردانی کردن و گوش دادن فعال می تواند نیاز به توجه را برآورده کند.
لبخند زدن و ابراز کلمات عاشقانه و تماس بدنی مانند دراغوش گرفتن می تواند نیاز به دوست داشته شدن را برآورده کند.
نیاز به حمایت با حمایت همسر در شرایطی که به ان نیاز دارد برآورده می شود و مایی زوج را برآورده می کند.
خطاب کردن همسر با کلمات زیبا و احترام امیز و احترام گذاشتن در کلام و رفتار این نیاز را برآورده می کند
و نیاز جنسی یکی از نیازهای مهم است که با یک رابطه جنسی خوب و عاشقانه برآورده می شود.
نقش زن و نقش مرد
نقش های سنتی زن خانه داری بچه داری و آشپزی و نقش های سنتی مرد کارکردن در بیرون است که البته در سالهای اخیر تعدیل شده است. آنچه که مهم است زوج ها باید به هم کمک کنند. برای مثال مشارکت مردان در کار خانه از بار خستگی زن کم می کند و انها را به هم نزدیک می کند.

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings