پذیرش به جای تغییر    دانلود فایل
ازدواج به عنوان یک اتفاق مهم خود به خود باعث تغییر نقش ها و رفتار ما می شود اما اگر مشکل زمانی پیش می اید که ما نخواهیم تغییر کنیم و دوم اینکه بخواهیم همسرمان را تغییر دهیم. شرایط قرنطینه فضایی ایجاد می کنه تا این دو موضوع باعث تنش بین زوجین شود. زیرا زوج ها بیشتر هم را می بینند و لذا کسی که هنوز خود را با نقش های زوج وفق نداده همسرش را ازار می دهد و کسی هم که اصرار دارد همسرش را تغییر دهد همسرش را عصبانی می کند.
اولین سخن با زوج هایی است که هنوز در نقش" یک فرد متاهل"  ضعف دارند . به عنوان یک همسر ببینید همسرتان چه نیازی دارد و چه می خواهد خود را با نیازهای همسرتان انطباق دهید. اگر به نیازهای همسرتان اهمییت دهید او هم یاد می گیرد که به نیازهای شما توجه کند.ممکن است تعجب کنید در این حالت تغییر خود به خود بین شما دو نفر اتفاق می افتد.
تو چه انتظاری داری
من چطور میتونم ترو خوشحال کنم
بهترین چیزی که از همسرت می خوای چیه
بهترین شوهر دنیا کیه از نظر تو
چه زنی دوست داشتی داشته باشی.
اما اگر همسرتان بی توجه است با او حرف بزنید
به زن و شوهرهای موفق نگاه کنید انها چگونه عمل می کنند. از آنها الگو بگیرید.
 و اما تغییر همسر. ممکن است تعجب کنید که نیمی از دعواهای زناشویی برای این است که انها در صدد تغییر دیگری هستند نه تغییر خود.
اون میخواد من عوض بشم
اون فکر می کنه منم که اشکال دارم
چرا اون فکر می کنه مشکل از منه این خودشه که مشکل اصلیه
وقتی در پی تغییر همسرتان هستید در او حالت دفاعی ایجاد می کند و او مقاومت می کند زیرا احساس خوب بودن به او نمی دهید. به یاد داشته باشید ادمها زمانی تغییر می کنند که احساس کنند خوب هستند.اما اگر او را همانطور که هست بپذیرید و به نیازهایش توجه کنید و انها را براورده کنید بستر لازم برای تغییر فراهم می شود
 نکته: پس اول همسرتان را بپذیرید و سپس تغییر را از خودتون شروع کنید.

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings