کنترل خشم در جامعه –قسمت اول  دانلود فایل
یکی از محیط های خشم برانگیز جامعه است و  مردمی که در طول روز با انها برخورد داریم.رفتارهای غیر منصفانه مردم، خشونت های کلامی ، رفتارهای پرخاشگرانه و خیلی موارد که می توانند خشم برانگیز باشند.به چند مثال از رفتارهای پرخاشگرانه ی مردم در جامعه توجه کنید:
رعایت نکردن نوبت
ندادن جای پارک
رانندگی بد
توهین کردن به دلیل اشتباه کوچک شما در رانندگی
متلک انداختن به یک خانم
مسافر یکی دیگه رو بر زدن
نپذیرفتن جنسی که خریدید و اشکال داره
جنس به دردنخور را به شما انداختن
و ...
شما هم می تونید چند تجربه خود را تعریف کنید
.......
چه باید کرد؟
ایا می توان مردم را تغییر داد؟
پاسخ را می دانید . درسته نمیتوان مردم را تغییر داد ولی می توان خود را تغییر داد .
تمرین های پیشنهای به شما کمک می کند

استانه تحمل خود را بالا ببرید: مواردی که گفتیم می تواند شما را عصبانی کند،  البته نه همیشه بلکه در مواقعی که استانه تحمل شما پایین است. برای مثال: خسته هستید ،خوب نخوابید ، گرسنه اید و تحت فشار روانی قرار دارید.پس اولین کار این است که استانه تحمل خود را بالا ببرید.موارد زیر را رعایت کنید:
خواب شبانه منظم و کافی
استراحت کافی
فعالیتهای کمتر در فضای مجازی
کاهش استرس
تغذیه خانگی
و حل مشکلات زندگی : وقتی مشکلات تان حل نشده رها می شوند برای شما استرس روانی ایجاد می کنند
راهکارهای دیگر اینکه :
تمرین کنیدارام باشید .بهترین راه این است که ریتمیک نفس بکشید این کار به ارامش شما کمک می کند.
محترمانه تذکر دهید.مانند: نوبت را رعایت کن
اگرکسی به تذکر اهمییت نداد، وارد بحث نشوید. به خودتان بگویید مهم نیست.
اگر طرف مشاجره می کند : مشاجره را با تغییر مکان قطع کنید و مشاجره را با سکوت و تغییر مسیر نگاه قطع کنید
با عصبانیت پاسخ ندهید.اصلا هیچی نگید بهتره گاهی
خودتان را جای انها بگذارید (همدلی).اگر منم جای او بودم ممکن بود این کار را بکنم
تفاوتهای فردی را در نظر گیرید. او ادمی است که یاد نگرفته با مردم جامعه همکاری کند مثلا جای پارک بدهد
به خودتان نگیرید. یکی از دلایل ناراحت شدن ما این است که همه چیز را به خودمان می گیریم در حالیکه ممکن است علت در جای دیگری باشد. به خودتان بگویید .
درسته سرم دادکشید ولی دلش باید از جای دیگه پر باشه
از کنار برخی رفتارها به تفاوت بگذرید.مانند توهین کسی از داخل ماشین برای اشتباه شما
نادیده بگیرید.جواب ابلهان خاموشیست. این پاسخ مال کسانی است که متلک جنسی می گویند.
با این فکر از خانه خارج شوید که ممکن است گیر افراد عصبانی و کم تحمل بیفتید.

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings