کنترل خشم- قسمت دوم  دانلود فایل
مقابله با افراد کم تحمل در جامعه
همه می دانیم که شرایط اقتصادی دشوار و مشکلات اجتماعی استانه تحمل مردم ما را بشدت پایین اورده است. بنابر این انها ممکن است زود از جا بپرند و کنترل خود را از دست بدهند و عصبانی شوند. پس باید به این نکته توجه کنیم و یاد بگیریم چگونه می توان با مردمی که استانه تحمل شان پایین است رفتار کنیم.
اولین قدم این است که افراد کم تحمل را شناسایی کنید.برای این کار انها را مشاهده کنید و به حالتهای چهره ای انها توجه کنید. حالت چهره ای یعنی نحوه نگاه و هیجان انها در چهره شان. افراد کم تحمل و عصبانی را می توانید از چهره شان تشخیص دهید. به افراد افراد دیگری هم به دلایلی می توانند کم تحمل باشند مانند:
افراد بیمار
افرادی که عزیزان شان به کرونا مبتلا هست
افراد سالمند
افرادی که زود عصبانی می شوند
افراد افسرده
افراد گرفتار به لحاظ مالی و معیشتی
ممکن است بپرسید فرد کم تحمل کیست؟
وقتی از کسی سئوال می پرسید یا تذکری می دهید و یا در خواستی دارید او با لحن خشن پاسخ می دهد و  زود خشمگین می شود یعنی او کم تحمل است. در برابر این افراد باید:
آرام و خونسرد باشید.
آرام صحبت کنید.
اگر به سئوال تان پاسخ ندادند ان را تکرار نکنید.
از آنها درخواست نکنید.
به آنها تذکر ندهید.
به آنها زل نزنید.
اگر عصبانی شدند با عصبانیت پاسخ ندهید.
خودتان را جای آنها بگذارید (همدلی) و شرایط انها را درک کنید.
به انها انرژی بدهید مثل لبخند زدن یا کمک کردن برای انجام دادن کاری.
قضاوت را متوقف کنید.قضاوت های ما در باره ی دیگران سبب می شود که نسبت به انها احساس بدی داشته باشیم. مانند:
 این آدم خیلی پر رو هست
این آدم خیلی بی فرهنگ هست و..
اگر کسی با انها بدرفتاری یا مقابله به مثل می کند انها را توجیه کنید.
تحمل خودتان را بالا ببرید.
برای افزایش تحمل شبها به موقع بخوابید.ورزش کنید. غذای سالم بخورید و مشکلات تان را حل کنید.
روحیه ی بخشش را در خودتان تقوت کنید.
مردم را دوست بدارید .انها هم فردی مثل ما هستند.
 دنیا را جایی برای یادگیری و بهتر شدن بدانید.هیچکس کامل نیست.
گذشت کنید و بگذرید.
به راه تان ادامه دهید.
قرار نیست به هر اتفاقی واکنش نشان دهید.
به تاریخچه ی زندگی افراد توجه کنید.مردم مشکلاتی در زندگی دارند که از انها فردی کم تحمل و زود رنج یا زودخشم می سازد.
نکته: توجه داشته باشیم که اگر نمی توانیم کاری برای کسی انجام دهیم حداقل باعث ناراحتی و رنج او نشویم

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان


 

Template settings