کنترل خشم در جامعه- قسمت سوم  دانلود فایل
مقابله با افراد پرخاشگر
برای هر کسی ممکنه کم و بیش پیش بیاد که در زندگی روزمره با افراد پرخاشگر و عصبانی روبرو شود. افراد پرخاشگر در جامعه دو دسته هستند : افراد پرخاشگر خطرناک و غیر خطرناک.
افراد پرخاشگر خطرناک افرادی هستند که تحت تاثیر مواد یا اختلال روانی در کنترل خشم نا توان هستند. ناتوانی در کنترل خشم می تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد. مانند: رفتارهای پرخاشگرانه ، صدمه جسمی و حتا قتل .بنابر این لازم است به ان توجه شود.
اگر خودتان از جمله افرادی هستید که در حالت عصبانیت کنترل خشم ندارید.علت ان را بررسی کنید و دنبال رفع ان باشید.مثلا: مهارت کنترل خشم را یاد بگیرید و اگر خیلی شدید است مدتی دارو بگیرید.
و اما افراد پرخاشگر خطرناک
اگر گیر این افراد افتادید مثلا بر سرتان فریاد می کشند توهین می کنند و یا به راحتی دست به یقه می شوند
باید یاد بگیرید که از خودتان مراقبت کنید . مانند:
•    به خودتان بگویید حفظ سلامتی ام از هر چیزی بهتر است. ارزش نداره اعصاب و روان خودم را به هم بریزم
•    سکوت کنید
•    با انها مشاجره نکنید
•    اگر به رفتار خشونت امیز ادامه دادند، موقعیت را ترک کنیید
اگر کسی را در حال مشاجره با فرد پرخاشگر خطرناک می بینید طرف هیچکدام را نگیرید. ارام به فرد قربانی بگویید از پرخاشگر دوری کند و بی سر و صدا برود. به قربانی بگویید از حقش بگذرد و در حالت عصبانیت امکان گرفتن حق نیست. با همین پیشنهاد ساده شما ممکن است بتوانید جلوی یک قتل غیر عمد را بگیرید.
دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings