دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در راستای بهبود کیفیت آموزش و گستردگی آموزشی از سال ۱۳۸۷ با راه اندازی سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به آدرس lms.iums.ac.irگام به عرصه آموزش های الکترونیکی و مجازی گذاشت. اینک که آموزش مجازی بحث روز و جزیی انکار ناپذیر از آموزش های مدرن گردیده است بی شک نیاز به استفاده از این مقوله در آموزش اجتناب ناپذیر خواهد بود.
سایت مرکز آموزش های مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشی درمانی ایران در پاسخ به این نیاز و همچنین اطلاع رسانی در این زمینه راه اندازی شده است، امید است در این راه اعضای محترم هیئت، دانشجویان گرامی و همکاران عزیز علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان با پیشنهاد های ارزشمند خود ما را در این امر یاری فرمایند.
 

مسئول آموزش مجازی دانشکده
دکتر رضا آرزومندان

 
ورود به سامانه
http://lms.iums.ac.ir/Start.aspx?ReturnUrl=%۲f
 

ارتباط با ما:
Arezoomandnayahoo.com
Arezoomandan.riums.ac.ir
 

فرم برگزاری آموزش مجازی

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings