مهربانی در قرنطینه  دانلود فایل
این روز ها با توجه به شرایط پیش آمده مجبور به ماندن در خانه و صرف کردن وقت بیشتری با همسرمان هستیم.در روز های عادی شما و همسرتان بخشی از روز را مشغول فعالیتهای شغلی بودید و ساعت محدودی را در خانه کنار یکدیگر بودید و موضوعات گوناگونی برای گفت و گو وجود داشت اما این روز ها ساعات زیادی در کنار هم هستید و حتی ممکن است حوصله تان سر برود اما از این فرصت برای هر چه بیشتر مهربان بودن نسبت به هم استفاده کنید.چند راه حل برای اینکه مهربان تر باشیم در اینجا پیشنهاد می شود.1
- به همسرتان ابراز علاقه کنید و او را در اغوش بگیرید
- او را بپذیرید و به تفاوتهای فردی او احترام بگذارید
بپذیرید که،او هم نگرانی های خود را دارد و او هم دوست دارد این روز ها زود تر تمام شود .پس سخت نگیرید.
هر دوی شما کمی احتیاج به کنج خلوت وفاصله دارید تا بتوانید به درون خود سری بزنید و با خودتان خلوت کنید
فهرستی  از ویژگی های مثبت همسرتان تهیه کنید تا به یاد آورید او چقدر مقبول است
4)فعالیت های دو تایی انجام دهید. مثل آشپزی کردن. دو تایی باهم آشپزی کنید.
سری به خاطرات و عکس های دو تایی گذشته تان بزنید.البوم عروسی تان را نگاه کنید
6)اگر صاحب فرزند هستید برای رسیدگی به برنامه های درسی آن برنامه ریزی کنید.مطمئنا سپردن مسولیت های یک فرزند به یکی از والدین احساس خستگی ،نگرانی، نداشتن حمایت و فرسودگی فراوانی را به آن فرد منتقل میکند.
دیدتان را تغییر دهید.درقرنطینه چه چیز های جدیدی در همسرتان کشف کردید؟چه تغییراتی در خوردتان ایجاد کردید.
باهم هدف گزینی کنید
وظایف و مسولیت های خانگی را تقسیم بندی کنید و برای آن برنامه بنویسید.
لیستی از عادت ها ویژگی هایی که در همسرتان دوست ندارید بایکدیگر تهیه کنید و برای تغییر آنها باهم فکر کنید،راه حل و پیشنهاد بدهید
و در آخر اگر احساس کردید مشکلات جدی تری دارید. از مشاوره آنلاین استفاده کنید.
مهرنوش اقدسی؛ دانشجوی گروه 4 بهداشت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings