آخرین اخبار
آرشیو
برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، شهریور 1402
1402/07/01
برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، شهریور 1402
جلسه دفاع پایان‌نامه آقای پیمان مایلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیته ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در شهریور 1402
1402/06/29
برگزاری جلسه کمیته ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در شهریور 1402
جلسه کمیته ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی ،  در شهریور ماه
1402/06/29
برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی ، در شهریور ماه
جلسه دفاع پایان‌نامه خانم سارا بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، در شهریور 1402
1402/06/29
برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، در شهریور 1402
جلسه دفاع پایان‌نامه خانم ثنا علوی نیکو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی رشته روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1402/06/28
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی رشته روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی رشته روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
اطلاعیه ها
آرشیو
فرم ثبت نام کارگاه MMT
دانشجویان
Template settings