رئیس قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

  رتبه علمی : دانشیار
  پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
  جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

 کارشناس دبیرخانه قطب علمی
 
ناهید دیناروند
 پست الکترونیک :اساسنامه قطب های علمی علوم پزشکی کشور (مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷)

ماده ۱-تعریف قطب علمی
قطب علمی، مجموعه ای حقیقی یا مجازی از برجسته ترین اعضای هیأت علمی و محققین غیرهیأت علمی با امکانات و توانایی های برجسته و متمایز و توان  علمی بالا در یک زمینه علمی – تخصصی در علوم پزشکی و رشته های وابسته است که به فعالیت در عرصه آموزش و پژوهش و نیز ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در زمینه تخصص ذیربط مشغول است. مهم ترین ویژگی قطب علمی، تولید  علم و نوآوری ارتباط با صنعت و تولید ثروت و دستیابی به کیفیت برتر (مرجعیت) علمی و آموزشی در سطح ملی،  منطقه ای و یا بین المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور و منطقه، در ارتباط با علوم پزشکی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.

ماده ۲- ویژگی های برجسته قطب علمی
قطب علمی دارای ویژگی های علمی برجسته زیر است.

۱-۲- ارتقاء آموزش، تربیت نیروی انسانی متبحر و پژوهشگر، و ظرفیت سازی از طریق:
(الف) جلب همکاری نخبگان ایرانی مقیم داخل و خارج کشور؛
(ب) طراحی دوره های میان رشته ای جدید مورد نیاز کشور و بازنگری در برنامه های درسی و آموزشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط؛
(ج) پرورش دانشجویان و دانش پژوهان نخبه در دوره های تحصیلات تکمیلی (دکتری و پسا دکتری)

۲-۲- دستیابی به آخرین یافته های علمی و افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی و اعتلای موقعیت علمی کشور در سطح منطقه و بین الملل، از طریق:
(الف) تولید مقالات علمی در مرزهای دانش و انتشار آنها، و به عبارتی: تولید و مدیریت دانش فنی
(ب) بررسی و پایش تحولات علمی در حوزه تخصصی ذیربط
(ج) بسط روش های مناسب یادگیری، یاددهی، تحقیق و توسعه نرم افزارهای تخصصی در ارتباط با رشته های تخصصی مربوطه

۳-۲- مشارکت در توسعه همکاری های علمی و بین المللی از طریق:
(الف) شرکت در کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی و نیز دوره های تخصصی
(ب) برگزاری کنفراس های علمی بین المللی، کارگاه های آموزشی و دوره های تخصصی با همکاری اساتید و محققان برجسته مقیم داخل و خارج از کشور
(ج) مشارکت در اجرای پروژه های آموزشی، تحقیقات مشترک و پایه ریزی تحقیقات پیشرفته با همکاری مراکز علمی برجسته خارج از کشور
(د) همکاری در برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته تخصصی و فوق تخصصی برای دانشجویان خارجی
(هـ) تحقق عملیاتی مبادله  های همکاری با مراکز علمی خارجی همراه با فعالیت همسو

۴-۲- ایفاء نقش مدیریت راهبردی، در نظام سلامت کشور؛

۵-۲- ارتباط مؤثر و هدفمند با سیاست گذاری های کلان کشور در زمینه علوم پزشکی، از طریق:
(الف) شناسایی و تدوین نیازها و اولویت های آموزشی و تحقیقاتی
(ب) فعالیت در زمینه توسعه و فناوری در راستای رشته ی تخصصی
(ج) اجرای طرح های آموزشی - پژوهشی برای تولید و مدیریت دانش فنی، به منظور حل معضلات اساسی کشور در عرصه سلامت
(د) مشارکت در تدوین استاندارها و راهنماهای بالینی (گاید لاین ها) با هماهنگی شورای سیاست-گذاری، هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته های تخصصی

۶-۲- برقراری استقلال فرایند امور مالی و عملکردی قطب های علمی در دانشگاه ها

دبیرخانه  قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی
قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران که از سال ۱۳۸۱ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان قطب علمی برگزیده شده است، در طول ۱۹ سال فعالیت خود در عرصه سلامت روان همواره بعنوان مرجع علمی - آموزشی و پژوهشی کشور فعالیت نموده و در طول این سال ها بعنوان مشاور مدیران، سیاست گذاران و قانون گذاران شناخته شده است مهم ترین اتفاق این سال ها ارتقاء جایگاه انستیتو روانپزشکی تهران به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان است که موجب گردید جایگاه این قطب کشوری در حوزه آموزش ارتقاء یابد. نکته قابل توجه این است که این دانشکده از نظر نام، ساختار، تجمیع دوره های آموزشی و امکانات آموزشی بالینی و عرصه در نوع خود در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجموعه های آموزشی عالی کشور منحصر به فرد است و حتی در سطح منطقه نیز دانشکده ای با چنین ساختار و برنامه آموزشی وجود ندارد.
قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی در حوزه سلامت روان، مرکز همکاری مشترک سازمان جهانی بهداشت در منطقه شرق مدیترانه می باشد و از این نظر جایگاه ویژه ای در تعامل با کشورهای منطقه دارد (WHO).


 
Template settings