کارشناس دبیرخانه قطب علمی: ناهید دیناروند

 پست الکترونیک :

 شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۶۸ 021

اساسنامه قطب های علمی علوم پزشکی کشور (مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷)

ماده ۱-تعریف قطب علمی
قطب علمی، مجموعه ای حقیقی یا مجازی از برجسته¬ترین اعضای هیأت علمی و محققین غیرهیأت علمی با امکانات و توانایی های برجسته و متمایز و توان  علمی بالا در یک زمینه علمی – تخصصی در علوم پزشکی و رشته¬های وابسته است که به فعالیت در عرصه آموزش و پژوهش و نیز ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در زمینه تخصص ذیربط مشغول است. مهم ترین ویژگی قطب علمی، تولید  علم و نوآوری ارتباط با صنعت و تولید ثروت و دستیابی به کیفیت برتر (مرجعیت) علمی و آموزشی در سطح ملی،  منطقه¬ای و یا بین المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور و منطقه، در ارتباط با علوم پزشکی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.

ماده ۲- ویژگی های برجسته قطب علمی
قطب علمی دارای ویژگی های علمی برجسته زیر است.

۱-۲- ارتقاء آموزش، تربیت نیروی انسانی متبحر و پژوهشگر، و ظرفیت سازی از طریق:
(الف) جلب همکاری نخبگان ایرانی مقیم داخل و خارج کشور؛
(ب) طراحی دوره های میان رشته ای جدید مورد نیاز کشور و بازنگری در برنامه های درسی و آموزشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط؛
(ج) پرورش دانشجویان و دانش پژوهان نخبه در دوره های تحصیلات تکمیلی (دکتری و پسا دکتری)

۲-۲- دستیابی به آخرین یافته های علمی و افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی و اعتلای موقعیت علمی کشور در سطح منطقه و بین الملل، از طریق:
(الف) تولید مقالات علمی در مرزهای دانش و انتشار آنها، و به عبارتی: تولید و مدیریت دانش فنی
(ب) بررسی و پایش تحولات علمی در حوزه تخصصی ذیربط
(ج) بسط روش های مناسب یادگیری، یاددهی، تحقیق و توسعه نرم افزارهای تخصصی در ارتباط با رشته های تخصصی مربوطه

۳-۲- مشارکت در توسعه همکاری های علمی و بین المللی از طریق:
(الف) شرکت در کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی و نیز دوره¬های تخصصی
(ب) برگزاری کنفراس های علمی بین المللی، کارگاه های آموزشی و دوره¬های تخصصی با همکاری اساتید و محققان برجسته مقیم داخل و خارج از کشور
(ج) مشارکت در اجرای پروژه های آموزشی، تحقیقات مشترک و پایه ریزی تحقیقات پیشرفته با همکاری مراکز علمی برجسته خارج از کشور
(د) همکاری در برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته تخصصی و فوق¬تخصصی برای دانشجویان خارجی
(هـ) تحقق عملیاتی مبادله  های همکاری با مراکز علمی خارجی همراه با فعالیت همسو

۴-۲- ایفاء نقش مدیریت راهبردی، در نظام سلامت کشور؛

۵-۲- ارتباط مؤثر و هدفمند با سیاست گذاری های کلان کشور در زمینه علوم پزشکی، از طریق:
(الف) شناسایی و تدوین نیازها و اولویت های آموزشی و تحقیقاتی
(ب) فعالیت در زمینه توسعه و فناوری در راستای رشته¬ی تخصصی
(ج) اجرای طرح های آموزشی - پژوهشی برای تولید و مدیریت دانش فنی، به منظور حل معضلات اساسی کشور در عرصه سلامت
(د) مشارکت در تدوین استاندارها و راهنماهای بالینی (گاید لاین ها) با هماهنگی شورای سیاست-گذاری،  هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته های تخصصی

۶-۲- برقراری استقلال فرایند امور مالی و عملکردی قطب های علمی در دانشگاه ها

دبیرخانه  قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی
قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران که از سال ۱۳۸۱ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان قطب علمی برگزیده شده است، در طول ۱۹ سال فعالیت خود در عرصه سلامت روان همواره بعنوان مرجع علمی - آموزشی و پژوهشی کشور فعالیت نموده و در طول این سال ها بعنوان مشاور مدیران، سیاست گذاران و قانون گذاران شناخته شده است مهم¬ترین اتفاق این سال¬ها ارتقاء جایگاه انستیتو روانپزشکی تهران به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان است که موجب گردید جایگاه این قطب کشوری در حوزه آموزش ارتقاء یابد. نکته قابل توجه این است که این دانشکده از نظر نام، ساختار، تجمیع دوره¬های آموزشی و امکانات آموزشی بالینی و عرصه در نوع خود در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجموعه های آموزشی عالی کشور منحصر به فرد است و حتی در سطح منطقه نیز دانشکده¬ای با چنین ساختار و برنامه آموزشی وجود ندارد.
قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی در حوزه سلامت روان، مرکز همکاری مشترک سازمان جهانی بهداشت در منطقه شرق مدیترانه می باشد و از این نظر جایگاه ویژه ای در تعامل با کشورهای منطقه دارد (WHO).


 

Template settings