لطفا فقط با شماره  63471284  تماس گرفته شود شماره های دیگر دانشکده پاسخگو نمیباشد
 
 دوره  آموزش آنلاین درمان های غیر دارویی اختلال مصرف مواد   (MMT ) ویژه روانشناسان


    5297444278             شماره حساب بانک ملت


6104337423838521                  شماره کارت

 

Template settings