آخرین اخبار
آرشیو
برگزاری سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1403/03/21
برگزاری سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری کارگاه‌ های بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1403/03/13
برگزاری کارگاه‌ های بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان کارگاه‌ بهاره را برگزار کرد.
برگزاری کارگاه‌ بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1403/03/13
برگزاری کارگاه‌ بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان کارگاه‌ بهاره را برگزار کرد.
برگزاری اولین کارگاه‌ بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1403/03/12
برگزاری اولین کارگاه‌ بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان اولین کارگاه‌ بهاره را برگزار کرد.
فرم ثبت نام کارگاه MMT
دانشجویان
Template settings